Top Olympia khai giảng khoá chứng chỉ BĐS tại Đà Nẵng

Liên hệ
Hải Châu - Đà Nẵng 1 năm trước 267 tiếp cận

🍀🍀TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA🍀🍀
𝗞𝗵𝗼́𝗮 𝗛𝗼̣𝗰: CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BẤT ĐỘNG SẢN
📆Thời gian khai giảng: 23/4 online – 21/5 Đà Nẵng
☎Liên hệ: 0917.529.256
Lớp học Chứng chỉ Môi giới, Quản lý sàn giao dịch bất động sản tại mới nhất. Chứng chỉ bất động sản được cấp có giá trị hoạt động toàn quốc.
💥Lớp học trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp học viên bước vào thị trường BĐS đang phát triển đầy sôi động và nhiều cơ hội phát triển.
📌Đối tượng có thể tham gia khóa học?
✔️ Các nhà đầu tư, chủ dự án bất động sản
✔️ Các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động môi giới, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản
✔️ Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, cập nhật kiến thức về bất động sản
📌Nội dung của khóa học bao gồm:
🔸Kiến thức cơ sở về thị trường và đầu tư BĐS
🔸Kỹ năng môi giới bất động sản
🔸Các quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS
🔸Ôn tập – thi thử
🔸Tổ chức Thi chứng chỉ hành nghề BĐS theo qui định của bộ xây dựng

Thông tin Việc làm Tuyển sinh

Danh Mục Tin Đăng

Liên hệ